Psykolog Ragnhild Sæter Takle 

Senvirkninger etter traumatiske opplevelser er normale reaksjoner på unormale hendelser. Et overordnet mål i traumebehandling er å få hjelp til å skille mellom fortid og nåtid, slik at man får overskudd til å leve etter sine egne ønsker og verdier.