Jeg tilbyr

EMDR (Eye Movement Desenzitation and Reprocessing) 

EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming hvor hensikten er å redusere ubehag knyttet til reaksjoner på traumatiske opplevelser. Dette gjøres gjennom samtidig fokus på traumeminner og på forstyrrelser i nåtid gjennom ulike sanser (syn, hørsel, taktilt). Metoden baserer seg på 90 minutters konsultasjoner for best utfall, og har gode behandlingsresultater verden over. 

Prolonged Exposure (PE) 

I PE lærer en på en trygg måte å gradvis eksponere seg for traumatiske minner, følelser og situasjoner en tidligere har unngått. PE er en traumefokusert behandlingsmetode som kan vise til svært gode resultater over mange år. Målet er blant annet å se seg selv, andre og verden på nye og mer hensiktsmessige måter, og å minske symptomer på traumeplager. Metoden baserer seg på 90 minutters konsultasjoner og hjemmeoppgaver for best utfall.