OM MEG

RAGNHILD SÆTER TAKLE

Psykolog

Jeg er utdannet cand.psychol ved Københavns Universitet, og er opprinnelig fra Ålesund. Som medlem av Norsk Psykologforening forplikter jeg meg til å jobbe i samsvar med etiske retningslinjer for god behandling. Jeg har taushetsplikt og er underlagt Lov om helsepersonell.

Jeg har vært ansatt ved Nidaros DPS i Trondheim hvor jeg begynte i allmennpoliklinikk i 2011. Jeg var med å starte opp døgnenheten Regional enhet for traumebehandling i Trondheim (REFT). Ved REFT hadde jeg rollene fagkoordinator, behandler og veileder for helsepersonell i perioden 2014-19. 

Jeg har videreutdanning i flere traumefokuserte behandlingsmetoder, deriblant EMDR og Prolonged Exposure. Se gjerne egen fane om disse to terapiretningene for mer informasjon om dem.

Jeg holder videre på å utdanne meg til EMDR-veileder. I tillegg er jeg sertifisert i en psykodynamisk kortidsterapiretning (ISTDP). Jeg har ellers erfaring med kognitiv terapi for traumelidelser (CT-PTSD) og sensorimotorisk psykoterapi. Sistnevnte er en kroppsorientert traumebehandlingsmetode.

Jeg er svært opptatt av at mennesker med PTSD eller andre belastningsplager skal ha god, intensiv og traumefokusert behandling i tråd med nasjonale retningslinjer. Traumeutsatte bør få tilbud om behandling med metodene vi per i dag vet fungerer for flest.

Samtidig vet jeg at behandling innebærer tilpasning til den enkelte, fleksibilitet og et felles samarbeid. Ingen terapiløp er like! Man får etter min erfaring ikke til et godt behandlingsprosjekt uten en solid felles forståelse og trygge rammer for behandlingen. Jeg vil fra første møte forsøke å hjelpe deg til å konkretisere målene dine, og lage en god plan for behandlingen din om du skulle ønske flere timer hos meg. 

Jeg har valgt å rette min privatpraksis inn mot mennesker med belastende livshendelser i historien sin, som har ønske om å bearbeide disse med metodene EMDR eller Prolonged Exposure. Slik er målet at plagsomme symptomer kan bli færre, og at du skal få mer overskudd til å leve livet som blir riktig for deg.

Velkommen!